HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)lairiba-digisisu kaitse Intel’i poolt välja töötatud spetsifikatsioon digitaalsete audio- ja videosignaalide kaitsmiseks DVI ja HDMI liideseid kasutavates seadmetes. HDCP krüpteerib edastatava sisu videoallika või -saatja - arvuti, DVD mängija või teleriboksi - ning digitaalse vastuvõtja - monitori, digiteleri või digiprojektori vahel. HDCP ei ole ette nähtud sisu kaitsmiseks kopeerimise või salvestamise vastu, vaid selleks, et tagada sisu terviklus edastamise ajal ehk teisiti öeldes selleks, et keegi kõrvaline isik ei saaks edastust "pealt kuulata" ja sisu varastada.

HDCP kasutamiseks tuleb osta litsents firmalt Digital Content Protection, LLC, kes väljastab komplekti unikaalseid salajasi võtmeid kõigile autoriseeritud seadmetele. Autentimisel aktsepteerib vastuvõttev seade ainult seda sisu, mis on varustatud õigete võtmetega. Andmete pealtkuulamise ja varguse vältimiseks genereerivad saatja ja vastuvõtja ühise salajase väärtuse, mida kontrollitakse regulaarselt kogu edastuse vältel. Kui autentimine õnnestubd, siis krüpteerib saatja andmed ja saadab need vastuvõtjale dekrüpteerimiseks.

Lühendit HDCP tõlgendatakse ka kui "High Definition Copy Protection", sest seda kasutakse HDTV juures